Potencjał rynkowy

Szacuje się, że rynek OLED jest wart obecnie około ponad 30 miliardów dolarów i rośnie w tempie 26% rocznie (źródło: Display Supply Chain Consultants).

Rynek wyświetlaczy OLED jest bardzo skoncentrowany ze względu na wysokie bariery wejścia spowodowane przez dwa główne czynniki:

 1.  urządzenie z wyświetlaczem OLED jest kosztowne ze względu na zastosowanie technologii PVD do produkcji OLED (obecnie ponad 90 % rynku); infrastruktura produkcji PVD kosztuje kilka miliardów euro,
 2. niska dostępność związków chemicznych do opracowywania i produkcji OLED, co stanowi problem zwłaszcza dla małych graczy – OLED składają się z wielu cienkich warstw (struktury OLED); niektóre z tych warstw wymagają użycia wysoce zaawansowanych związków chemicznych; każdy producent OLED ma unikalny skład warstw, więc większość z nich wymaga: 
  • do procesu rozwoju produktu wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych chemików, którzy mogą zaprojektować potrzebne związki dla unikalnej warstwy OLED,
  • niestandardowej współpracy ze stroną trzecią lub własnego laboratorium w celu wykonania dedykowanych syntezy tych związków do badań,
  •  kosztownej linii produkcyjnej dla związków chemicznych w skali przemysłowej po wybraniu docelowego składu chemicznego warstwy OLED.

Obecnie czołowi gracze mają silną pozycję patentową w obszarze pierwszej generacji emiterów, a w drugiej generacji, niemal całkowitym monopolem cieszy się Universal Display Corporation (NASDAQ: OLED).

Na rynku emiterów OLED 3-ciej i 4-tej generacji oraz produktów z nich wykonanych występują dwaj międzynarodowi gracze uważani za bezpośrednich konkurentów Noctiluca – Cynora i Kyulux.

Spośród nich tylko Kyulux jest w stanie dostarczyć emiter dostępny na rynku (z żółtym kolorem emisji). Jednak tylko w technologii napylania (PVD). Nie ma  komercyjnego potwierdzenia sukcesu w technologii druku. Cynora (pomimo pozyskania ponad 60 mln USD finansowania) nie osiągnęła jeszcze żadnego komercyjnego kamienia milowego.

Noctiluca opracowała dwie własne rodziny emiterów, z której pochodzi zielony emiter i host, który jest testowany przez naszego europejskiego klienta i w ciągu najbliższych miesięcy będzie częścią dostępnego na rynku panelu OLED wykonanego w technologii druku inkjet. Noctiluca idzie o krok dalej w umacnianiu swojej przewagi w zastosowaniach emiterów w technologii druku inkjet, wprowadzając nowy standard – zastosowanie uniwersalnej bazy tuszu z emiterami TADF, która będzie kompatybilna z czołowymi metodami druku OLED na rynku.

Ponadto, zważywszy na obecną koncentrację rynku i monopol Universal Display Corporation, czołowi producenci wyświetlaczy nie chcą doprowadzić do pozostania na rynku tylko jednego dostawcy emiterów nowej generacji i dążą do tego, by mieć nieco rozproszone źródła dostaw, co leży u podstaw ogromnego zainteresowania, z jakim spotkała się Noctiluca po pierwszych informacjach publicznych na temat parametrów emiterów Spółki.

Podsumowując, Noctiluca dostarcza przełomowy produkt w najnowocześniejszej generacji technologii emiterów, który ma potencjał do tworzenia zupełnie nowych rynków.

Są cztery bazowe modele komercjalizacji rozwiązań Spółki, które mogą mieć miejsce i są niezależne od siebie:

 • licencja IP dotyczącego emiterów opatentowanych przez Noctiluca do jednego ze światowych liderów rynku OLED;
 • produkcja i realizacja prac rozwojowych w zakresie emiterów opatentowanych przez Noctiluca na rzecz jednego ze światowych liderów rynku OLED (wyłączność operacyjna);
 • produkcja i sprzedaż emiterów opatentowanych przez Noctiluca dla dużych graczy branżowych (producenci wyświetlaczy OLED, inni niż dwaj czołowi liderzy rynkowi, mają ograniczone moce w zakresie produkcji związków chemicznych o wysokiej czystości);
 • synteza znanych emiterów na zlecenie wielu podmiotów – nie jest to strategia, którą spółka obiera jako priorytetową, lecz jej potencjał został potwierdzony poprzez skuteczną syntezę związków jednego z największych europejskich graczy branżowych w początkowych etapach rozwoju Spółki – potwierdzenie bardzo wysokich kompetencji zespołu Noctiluca.