Regionalny Program Operacyjny

Realizujemy projekt w ramach programu RPO

Tytuł projektu

NOCTILUCA

Cel projektu

xxx

Planowane efekty

xxx

Wartość projektu

xxx

Wkład Funduszy Europejskich

xxx

Nazwa programu

xxx