Technologia

Noctiluca to startup, który opracowuje nowej generacji materiały emitujące OLED – związki chemiczne, które stanowią fundamentalną podstawę wyświetlaczy OLED.  Stosowane są w telewizorach, smartfonach, urządzeniach przenośnych i wielu innych urządzeniach powszechnego użytku.

Struktura wyświetlaczy OLED (Organic Light Emitting Diode) składa się z cienkich warstw materiałów organicznych. Jedną z tych warstw i prawdopodobnie najważniejszą, jest emiter – który zamienia energię elektryczną w światło widzialne. Emiter i reszta materiałów organicznych tworzą razem subpiksel, który jest podstawowym elementem składowy wyświetlacza OLED.

Istnieją dwa sposoby wytwarzania warstw – technologią napylania (PVD – Physical Vapor Deposition) i technologią druku (IJP ink-jet printing).  PVD jest metodą stosowaną na skalę masową i większość wyświetlaczy OLED jest obecnie produkowana tą metodą. Wymaga ona dużych nakładów pieniężnych w sprzęt, co stanowi naturalną barierę wejścia na rynek. Technologia druku jest natomiast technologią nowej generacji w procesie produkcyjnym OLED, ponieważ umożliwia o wiele bardziej wydajne i ekonomiczne wykorzystanie materiału i może w dużym stopniu przyczynić się do  obniżeniu kosztów produkcji OLED.

Biorąc pod uwagę warunki rynkowe, strategia produktowa Noctiluca zakłada działania w trzech obszarach:

  • komercjalizację własnych, już zaprojektowanych i patentowanych emiterów trzeciej generacji dedykowanych do termicznego naparowywania w wysokiej próżni (PVD / fizyczne osadzanie z fazy gazowej – tzw. ‘napylanie’);
  • komercjalizację własnych, już zaprojektowanych i patentowanych emiterów trzeciej generacji dedykowanych do elektroniki drukowanej (inkjet printing – tzw. drukowanie);
  • dalsze prace B+R nad emiterami trzeciej i czwartej generacji nadających się do PVD i inkjet printing.

W zakresie emiterów IJP, nasza innowacja w dłuższej perspektywie ma na celu rozwój komercyjnej uniwersalnej bazy atramentowej z emiterami 3-ciej i 4-tej generacji dla drukowanych OLED-ów. Taki atrament można porównać do białej farby bazowej, której się używa przed dodaniem pigmentu i innych substancji w celu stworzenia farby dostosowanej do potrzeb klienta.

Noctiluca jest projektantem i producentem emiterów OLED. Pracujemy nad komercyjnym wdrożeniem nowej (3-ciej i 4-tej generacji) emiterów OLED.

Nasz rozwój w zakresie emiterów do zastosowań PVD jest już w toku i budzi zainteresowanie czołowych globalnych firm. Nie poprzestajemy na naszych osiągnięciach i staramy się rozszerzyć nasz zasięg i portfolio produktów na czołową pozycję w branży OLED – w technologii druku.

Innowacja w obszarze IJP nie tylko poszerzy naszą bazę klientów (jest tylko kilku producentów OLED używających technologii napylania (PVD), podczas gdy rynek technologii druku  będzie prawdopodobnie mniej skoncentrowany), ale ma potencjał, aby wprowadzić nowy standard w tym segmencie. Obecnie wszyscy producenci technologii druku OLED używają atramentów wykonywanych na zamówienie. Przygotowanie ich zajmuje dużo czasu, ponieważ wymaga to optymalizacji receptury i struktury atramentu spośród kilkudziesięciu parametrów. Noctiluca chce wprowadzić bazową recepturę tuszu dla wiodących drukarek, ograniczając liczbę parametrów, które producenci OLED muszą zoptymalizować, tworząc w ten sposób nowy standard na rynku, wykorzystując przewagę pierwszego oferenta i stając się w najbliższych 2-3 latach światowym liderem w dziedzinie technologii druku. 

Ponadto, w przeciwieństwie do wielu projektantów materiałów OLED, Noctiluca nie planuje rozwijać się w modelu bez mocy produkcyjnych (ang. fabless). Zamiast tego, Noctiluca planuje dysponować pewnymi możliwościami produkcyjnymi, które pozwolą na przyspieszenie procesu rozwoju emiterów, jak i umożliwią szybsze ich dostosowanie do wymagań poszczególnych klientów, w rezultacie czego doprowadzi to do szybszej komercjalizacji naszej technologii.