Akcjonariat

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Emitenta, którzy posiadają co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wraz z udziałem każdego z nich w kapitale zakładowym Emitenta.

Nazwa (imię i nazwisko)Liczba akcji% udział w kapitale zakładowym
Synthex Technologies sp. z o.o.508.47234,41%
Mariusz Bosiak100.0006,77%
Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.97.0146,57%
ASI ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.97.0146,57%
Pozostali675.00045,68%
ŁĄCZNIE1.477.500100%

Noctiluca z wprowadziła do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 743.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 194.028 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 52.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2023 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe

Made with passion by Panda Marketing