Synteza na zlecenie

Nasz zespół posiada ponad 15-letnie doświadczenie zarówno w projektach badawczo-rozwojowych, jak i w produkcji związków organicznych i metaloorganicznych o różnych wolumenach – od miligramów do multi-kilogramów.

Nasze doświadczenie obejmuje produkcje m.in. wysokiej czystości związków metaloorganicznych galu, cyrkonu, cyny i indu do zastosowań ALD i CVD, barwników typu Gratzla do zastosowań w DSSC oraz innych materiałów organicznych.

Posiadamy niezbędny sprzęt laboratoryjny do syntezy związków organicznych i metaloorganicznych wrażliwych na powietrze i wilgoć, reaktory o pojemności do 50 litrów, przemysłowe wyparki obrotowe, mikroreaktory i reaktory przepływowe, reaktory elektrochemiczne itp. Dysponujemy spektrometrami GC i GCMS, HPLC i HPLC MS, IR i UV-VIS, a także NMR (700 MHz, 400 MHz i 300 MHz), ICP-MS, SEM i TEM.

Materiały warstwy transportowej

Efektywny transport dziur i elektronów do warstwy emisyjnej jest ważny dla wydajności urządzeń. Stabilność termiczna i elektrochemiczna, a także właściwości transportowe wpływają na wydajność diod OLED.

1.1. Warstwa transportowa (Hole Transport Layer – HTL)
Materiały HTL to głównie aminy aromatyczne o wysokiej mobilności dziur, takie jak: F4TCNQ, CBP, NPB, mCP, TAPC, TCTA, mTDATA, TPD, TCP, 2-TNATA, BCBP, DPAVBi, TTPA i Tris-PCz, CzSi.

1.2. Warstwa transportowa (Electron Transport Layer – ETL)
Jako materiały ETL stosuje się materiały z niedoborem elektronów: TPBi, TmPyPB, PPT, B4PymPm, DPPS, B3PymPm, DPEPO, B2PymPm, B3PyPB, BTB, T2T i TSBF.

Warstwy wtryskowe

Ponadto Noctiluca oferuje emitery w całej palecie kolorów- od żółtego, przez zielony, do niebieskiego, wraz z czerwony, który jest obecnie w intensywnym procesie badawczo-rozwojowym – jesteśmy kompleksowym dostawcą OLED-ów IJP.

2.1. Warstwa wtrysku (Hole Injection Layer – HIL)
Materiały HIL poprawiają wstrzykiwanie dziur z anody do HTL poprzez zmniejszenie bariery energetycznej pomiędzy tymi warstwami. Najczęściej spotykane materiały HIL to: 2-TNATA, F4TCNQ, NPB, TCTA, mTDATA i TPD.

2.2. Warstwa wtrysku (Electron Injection Layer – EIL)
Jako materiały ETL stosuje się materiały wykazujące niedobór elektronów: TPBi, TmPyPB, PPT, B4PymPm, DPPS, B3PymPm, DPEPO, Materiały BEIL zmniejszają barierę energetyczną między katodą a ETL. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów EIL jest TPBi.

Warstwy blokujące

Ekscytony są zamykane w warstwie emisyjnej za pomocą odpowiednich materiałów HBL i EBL, co znacznie zwiększa wydajność urządzeń OLED.

3.1. Warstwa blokująca (Hole Blocking Layer – HBL)
Materiały te zapobiegają wyciekowi ekscytonów z warstwy emisyjnej do warstwy ETL. Najpopularniejsze materiały HBL to: DPEPO, B3PyPB, BTB, TPBi, TmPyPB, B4PymPm, DPPS, B3PymPm i B2PymPm.

3.2. Warstwa blokująca (Electron Blocking Layer – EBL)
Materiały te zapobiegają wyciekowi ekscytonów z warstwy emisyjnej do HTL. Najpopularniejsze materiały EBL to: TTPA i NPB.

Hosty

Dyspersja dopantów w nośniku jest wspólna dla wszystkich czterech generacji urządzeń OLED, zwłaszcza dla technologii fosforescencyjnych, TADF i hiperfluorescencyjnych. Wybór odpowiedniego hosta ma kluczowe znaczenie dla wydajności urządzenia. Nowoczesnym podejściem jest zastosowanie hosta bipolarnego, który składa się z grup donorowych i akceptorowych w cząsteczce – taka struktura nośnika ma ogromny wpływ na stabilność i czas życia urządzenia. Do najczęściej stosowanych hostów należą:

CBP, T2T, mCP, TmPyPB, TAPC, TCTA, TPD, ADN, TCP, CzSi, mCBP, DPEPO, CDBP, TSBF, BCBP, BCPO (bipolarne), mCPSOB (dwubiegunowe), BCzPh, PYD-2Cz (dwubiegunowe), 26DCzPPy (dwubiegunowe), 35DCzPPy (dwubiegunowe), Cab-Ph-TRZ (dwubiegunowe), PPT (dwubiegunowe).

Dopanty

Materiały fluorescencyjne i TADF emitujące światło niebieskie, zielone i żółte, które są wydajne w zastosowaniu w diodach OLED.

5.1. Niebieski
DPAVBi (fluorescencyjny), 4tCzBN (TADF), 2CzPN (TADF), 5CzBN (TADF), 5tCzBN (TADF), 4CzBN (TADF), DMAC-DPS (TADF).

5.2. Zielony
4CzIPN (TADF), 4CzTPN (TADF), PXZ-DPS (TADF), DMAC-BP (TADF), TTPA (TADF).

5.3. Żółty
Żółty: 4CzTPN-Me (TADF).

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanego produktu, to skontaktuj się z nami.

Nasz zespół ekspertów od ponad 15 lat wykazuje się sprawnością w dostarczaniu wysokiej czystości związków chemicznych dla partnerów przemysłowych. Każde wyzwanie chemiczne można rozwiązać, a Noctiluca jest w stanie sprostać temu zadaniu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt