DLACZEGO BĘDZIEMY NAJLEPSI

Jesteśmy pionierami w dziedzinie materiałów emisyjnych OLED.

1. Lider w dziedzinie PVD

Noctiluca jest jednym z trzech wiodących globalnych graczy, którzy pracują nad niebieskimi emiterami nowej generacji i podejmują istotne kroki w celu wprowadzenia tej innowacji, na czym skorzysta cała branża OLED.

2. Szybki rozwój

Nasze własne materiały wymagają tylko 2-3 etapów syntezy. Ponieważ są one dość łatwe zarówno do wytworzenia, jak i dostosowania do potrzeb danego klienta, czyni to z nas partnera pierwszego wyboru dla tych producentów OLED, którzy poszukują nie tylko produktu wysokiej jakości, ale także odpowiedzialnego partnera w rozwoju technologii, który może zoptymalizować działanie nie tylko emiterów, ale także innych materiałów OLED – np. hostów w urządzeniach OLED naszego partnera.

3. Pionier technologii druku (IJP)

Podczas gdy materiały TADF wykorzystywane w technologii napylania (PVD) osiągają parametry wymagane przez przemysł, który zamierza zastąpić fosforescencję (materiały OLED drugiej generacji), materiały TADF do technologii druku (IJP) posiadały wciąż braki jakościowe. Materiały Noctiluca wypełniają tę lukę – nasze materiały do technologii druku wykazują ten sam poziom dojrzałości, co te dostępne na rynku do naparowywania termicznego (PVD).

4. Kompleksowa oferta

Noctiluca oferuje emitery w całej palecie kolorów, począwszy od żółtego, przez zielony, do niebieskiego, wraz z czerwonym, który jest w intensywnym procesie badawczo-rozwojowym – jesteśmy kompleksowym dostawcą OLED-ów IJP.

Z punktu widzenia klienta:

Klient uzyskuje dostęp do materiałów IJP, które mają taką samą lub lepszą wydajność niż materiały TADF dla PVD

Klient uzyskuje dostęp do palety kolorów R(*)GBY z rodziny pojedynczych emiterów, co przekłada się na łatwiejsze dostosowanie do stosu OLED

(*) Czerwony jest obecnie w trakcie prac badawczych, a więc zakładamy, że już wkrótce będzie dostępny w naszej ofercie.

2-3 etapowa synteza przekłada się na szybkość dopasowania parametrów do stosu OLED klienta.

Klient zyskuje dostęp do jednego producenta, który może dostarczyć zarówno emitery, jak i inne materiały OLED, np. hosty, dopanty.

Znaczące kamienie milowe

Noctiluca jest wiodącym graczem jeśli chodzi o jakość i właściwości swoich związków.

While Noctiluca’s emitters for IJP applications have already reached the market, Chociaż emitery Noctiluca do zastosowań IJP trafiły już na rynek, wciąż staramy się udoskonalać naszą platformę emiterów TADF. Nieustannie udoskonalamy naszą trzecią i czwartą generację emiterów TADF i z dumą publikujemy nasze wyniki światu – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

Patenty

Noctiluca uzyskała specyfikacje techniczne, nad którymi konkurencja pracowała od kilku lat. Firma złożyła już jeden wniosek patentowy na swoją własność intelektualną (rodzina związków TADF), a złożenie kolejnego jest planowane – oba są kluczowymi aktywami w długoterminowym tworzeniu wartości.

Komercjalizacja

Nawiązanie współpracy z europejskim producentem paneli OLED do zastosowań marketingowych/opakowaniowych – firmą INURU, która zleciła Nam przygotowanie zielonego emitera TADF. Współpraca ta ma zaowocować sprzedażą komercyjną o rocznym przychodzie około 1 mln euro.

Weryfikacja możliwości

Nasze umiejętności w zakresie syntezy zostały zweryfikowane przez firmę OSSILA, dla której zespół Noctiluca zsyntetyzował 14 związków i emiterów związanych z technologią TADF, co przyniosło firmie bieżące przychody.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt