Tworzymy związki chemiczne do produktów przyszłości

Projektujemy i produkujemy emitery OLED – związki chemiczne, które emitują światło po aplikacji ładunku elektrycznego. Jest to kluczowa część każdego wyświetlacza OLED odpowiedzialna za jego kolor, kontrast czy trwałość.

O technologii

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Jesteśmy firmą technologiczną notowaną na rynku NewConnnect, która opracowuje materiały emisyjne OLED nowej generacji – związki chemiczne, które stanowią fundamentalną składową wyświetlaczy OLED. Są one stosowane w telewizorach, smartfonach, urządzeniach mobilnych i wielu innych urządzeniach konsumenckich.

Przeczytaj więcej o nas

RYNEK

Naszym rynkiem docelowym są materiały wykorzystywane w przemyśle OLED

Technologia OLED zaczyna przejmować cały rynek wyświetlaczy i potencjalnie rewolucjonizuje rynek oświetlenia, to dzięki tym trendom długoterminowe perspektywy naszej firmy są bardzo obiecujące.

42 mld USD

Szacuje się, że obecnie tylko 10% mocy wytwórczych sektora wyświetlaczy należy do technologii OLED. Oznacza to ogromny potencjał wzrostu wartości tego rynku.

14,6 procenta

CAGR rynku OLED. Tak rośnie rok do roku wielkość rynku ekranów OLED w skali gospodarki całego świata. Źródło

118,33 mld USD

Wielkość globalnego rynku oświetleniowego wyniosła 118,33 mld USD w 2019 r. i przewiduje się, że do 2027 r. osiągnie wartość 163,72 mld USD, przy CAGR na poziomie 4,3%. Źródło

148,4 mld USD

Wielkość globalnego rynku wyświetlaczy została wyceniona na 148,4 mld USD w 2021 r. i przewiduje się, że do 2026 r. osiągnie 177,1 mld USD. Oczekuje się, że będzie on rósł w tempie 3,6% CAGR Źródło

100 kilogramów

Noctiluca ma możliwość wyprodukowania do 100
kg materiałów o wysokiej wydajności rocznie.
Dzięki naszej innowacyjności mamy przewagę w
tym aspekcie nad firmami z podobnego segmentu
branży.

Pelagia noctiluca jest jednym z najbardziej fascynujących organizmów morskich ze względu na swoją zdolność do bioluminescencji.

Zdolność do wytwarzania i emitowania światła przez żywe organizmy. W języku łacińskim nocti jest połączeniem form nox „noc” i lux „światło”. Jako rynkowy challenger widzimy siebie w tym maleńkim morskim stworzeniu, dostarczającym światło ze związków organicznych dla przemysłu fotonicznego. Ponieważ warstwy emisyjne są sercem każdej diody OLED, wybraliśmy serce pelagii noctiluca jako symbol naszej marki.

STREFA WIEDZY

Jednym z fundamentów naszej misji jest edukacja i informowanie naszych inwestorów oraz współpracowników

Why investing in photonics is the future?

In the world of innovators there are a few words that define the future. One of them is certainly photonics. Its applications are wide and can make every industry more competitive

Read more

Sublimation service at Noctiluca

Sublimation demands meticulous attention to detail and precise execution to achieve optimal results. At Noctiluca, we specialize in advanced sublimation services. With the state-of-the-art equipment and expertise we ensure the highest levels of purity and quality in the final product.
In this detailed guide, we walk you through the stages of our sublimation service, shedding light on how Noctiluca response to its Clients’ requests.

Read more

Noctiluca diversifies its business portfolio | Business update

Noctiluca, the technology company listed on the Warsaw Stock Exchange, is renowned for its expertise in proprietary emitters for next-generation OLED displays. Recently the company has expanded its business to encompass chemical Contract Research Organization (cCRO) services, sublimation and a broader range of chemical materials. Noctiluca already has customers in these areas.

Read more

Jablonski Diagram

The Jablonski Diagram, conceptualized in 1933, is more than a schematic—it’s a comprehensive framework for visualizing molecular behavior under photo-excitation. This diagram is invaluable for OLED material manufacturers as it intricately maps the energy levels of molecules, both electronic and vibrational, in response to light.

Read more