Przewiń w dół albo kliknij tutaj aby zobaczyć nasze produkty

Nasza historia

Stoimy na barkach gigantów – budujemy na osiągnięciach wielkich polskich naukowców, którzy rozwijali świat nauki przed nami, takich jak Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Maria Skłodowska-Curie, Aleksander Jabłoński czy Ignacy Łukasiewicz. Obecnie polscy naukowcy są jednymi z najbardziej pożądanych w całej Unii Europejskiej ze względu na znakomitą edukację STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics).

Toruń to nasze rodzinne, a zarazem historyczne miasto nad Wisłą w północno-centralnej Polsce, liczące ponad 200 tys. mieszkańców. Jest ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako jedno z najstarszych miast w Polsce – pierwsza osada datowana jest na VIII wiek, a od 1233 roku już jako miasto Toruń był dalej rozwijany przez Krzyżaków.

Na początku epoki nowożytnej Toruń był miastem królewskim Polski i jednym z czterech największych miast w całym kraju. Podczas II wojny światowej Toruń uniknął bombardowań i zniszczeń, a jego Stare Miasto i charakterystyczny rynek główny zachowały się w całości.

Toruń jest miejscem urodzenia astronoma Mikołaja Kopernika, którego imieniem nazwano największą toruńską uczelnię – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który został założony w 1945 r. na podstawie Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a na obecną chwile kształci ponad 20 tys. studentów rocznie.

USŁUGI

Nasz zespół posiada ponad 15-letnie doświadczenie zarówno w projektach badawczo-rozwojowych, jak i w produkcji związków organicznych o różnych wolumenach – od miligramów do multi-kilogramów.

CHEMICAL CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION

Prócz rozwijania naszej autorskiej technologii jesteśmy Chemical CRO. Na zlecenie naszych Partnerów prowadzimy badania B+R. Nasz zespół naukowy realizuje projekty w przemyśle chemicznym w celu opracowania najnowocześniejszych rozwiązań – przede wszystkim wysokowydajnych materiałów (ang. high performance materials).

SYNTEZA ZWIĄZKÓW

Nasze doświadczenie obejmuje głównie produkcję związków organicznych do zastosowań w optoelektronice oraz pokrewnych dziedzinach. Wykonujemy również syntezy m.in. wysokiej czystości związków organicznych galu, cyrkonu, cyny i indu do zastosowań ALD i CVD, i barwników typu Gratzla do zastosowań w DSSC.

Posiadamy niezbędny sprzęt laboratoryjny do syntezy związków organicznych wrażliwych na powietrze i wilgoć, reaktory o pojemności do 50 litrów, przemysłowe wyparki obrotowe, mikroreaktory i reaktory przepływowe, reaktory elektrochemiczne itp. Dysponujemy m.in. aparaturą GC i GCMS, HPLC i HPLC MS, IR i UV-VIS, a także NMR (700 MHz, 400 MHz i 300 MHz), ICP-MS, SEM i TEM.

Sprawdź wyposażenie naszego laboratorium Pobierz

SUBLIMACJA

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i zasobom możemy skutecznie skalować proces sublimacji dla Twoich związków, aby sprostać wymaganiom nawet półprzemysłowych zamówień. Nasze zaangażowanie w precyzję i jakość zapewnia tworzenie produktów na najwyższym poziomie.

Nasze laboratorium jest wyposażone w sprzęt najwyższej klasy, dzięki czemu możesz osiągnąć wyjątkowy poziom czystości materiału i uwolnić pełny potencjał swojego związku organicznego.

Materiały warstwy transportowej

Efektywny transport dziur i elektronów do warstwy emisyjnej jest ważny dla wydajności urządzeń. Stabilność termiczna i elektrochemiczna, a także właściwości transportowe wpływają na wydajność diod OLED.

1.1. Warstwa transportowa (Hole Transport Layer – HTL)

Materiały HTL to głównie aminy aromatyczne o wysokiej mobilności dziur, takie jak: F4TCNQ, CBP, NPB, mCP, TAPC, TCTA, mTDATA, TPD, TCP, 2-TNATA, BCBP, DPAVBi, TTPA i Tris-PCz, CzSi.

1.2. Warstwa transportowa
(Electron Transport Layer – ETL)

Jako materiały ETL stosuje się materiały z niedoborem elektronów: TPBi, TmPyPB, PPT, B4PymPm, DPPS, B3PymPm, DPEPO, B2PymPm, B3PyPB, BTB, T2T i TSBF.

Warstwy wtryskowe

Ponadto Noctiluca oferuje emitery w całej palecie kolorów- od żółtego, przez zielony, do niebieskiego, wraz z czerwony, który jest obecnie w intensywnym procesie badawczo-rozwojowym – jesteśmy kompleksowym dostawcą OLED-ów IJP.

2.1. Warstwa wtrysku
(Hole Injection Layer – HIL)

Materiały HIL poprawiają wstrzykiwanie dziur z anody do HTL poprzez zmniejszenie bariery energetycznej pomiędzy tymi warstwami. Najczęściej spotykane materiały HIL to: 2-TNATA, F4TCNQ, NPB, TCTA, mTDATA i TPD.

2.2. Warstwa wtrysku
(Electron Injection Layer – EIL)

Jako materiały ETL stosuje się materiały wykazujące niedobór elektronów: TPBi, TmPyPB, PPT, B4PymPm, DPPS, B3PymPm, DPEPO, Materiały BEIL zmniejszają barierę energetyczną między katodą a ETL. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów EIL jest TPBi.

Warstwy blokujące

Ekscytony są zamykane w warstwie emisyjnej za pomocą odpowiednich materiałów HBL i EBL, co znacznie zwiększa wydajność urządzeń OLED.

3.1. Warstwa blokująca
(Hole Blocking Layer – HBL)

Materiały te zapobiegają wyciekowi ekscytonów z warstwy emisyjnej do warstwy ETL. Najpopularniejsze materiały HBL to: DPEPO, B3PyPB, BTB, TPBi, TmPyPB, B4PymPm, DPPS, B3PymPm i B2PymPm.

3.2. Warstwa blokująca elektrony
(Electron Blocking Layer – EBL)

Materiały te zapobiegają wyciekowi ekscytonów z warstwy emisyjnej do HTL. Najpopularniejsze materiały EBL to: TTPA i NPB.

Hosty

Dyspersja dopantów w nośniku jest wspólna dla wszystkich czterech generacji urządzeń OLED, zwłaszcza dla technologii fosforescencyjnych, TADF i hiperfluorescencyjnych. Wybór odpowiedniego hosta ma kluczowe znaczenie dla wydajności urządzenia. Nowoczesnym podejściem jest zastosowanie hosta bipolarnego, który składa się z grup donorowych i akceptorowych w cząsteczce – taka struktura nośnika ma ogromny wpływ na stabilność i czas życia urządzenia. Do najczęściej stosowanych hostów należą:

CBP, T2T, mCP, TmPyPB, TAPC, TCTA, TPD, ADN, TCP, CzSi, mCBP, DPEPO, CDBP, TSBF, BCBP, BCPO (bipolarne), mCPSOB (dwubiegunowe), BCzPh, PYD-2Cz (dwubiegunowe), 26DCzPPy (dwubiegunowe), 35DCzPPy (dwubiegunowe), Cab-Ph-TRZ (dwubiegunowe), PPT (dwubiegunowe).

Dopanty

Materiały fluorescencyjne i TADF emitujące światło niebieskie, zielone i żółte, które są wydajne w zastosowaniu w diodach OLED.

5.1. Niebieski

DPAVBi (fluorescencyjny), 4tCzBN (TADF), 2CzPN (TADF), 5CzBN (TADF), 5tCzBN (TADF), 4CzBN (TADF), DMAC-DPS (TADF).

5.2. Zielony

4CzIPN (TADF), 4CzTPN (TADF), PXZ-DPS (TADF), DMAC-BP (TADF), TTPA (TADF).

5.3. Żółty

4CzTPN-Me (TADF).

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanego produktu, to skontaktuj się z nami.

Nasz zespół ekspertów od ponad 15 lat wykazuje się sprawnością w dostarczaniu wysokiej czystości związków chemicznych dla partnerów przemysłowych. Każde wyzwanie chemiczne można rozwiązać, a Noctiluca jest w stanie sprostać temu zadaniu.

Kontakt

LOKALNY PIONIER UE O GLOBALNYM ZASIĘGU

Współpracujemy z najlepszymi liderami branży, aby przyspieszyć nasz proces rozwoju:

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Zespół Noctiluca ma ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Zarząd i Rada Dyrektorów

Mariusz Bosiak

Mariusz Bosiak

Prezes & Dyrektor ds. Technologii

Współzałożyciel technologicznej spółki chemicznej Synthex Technologies z 15-telnim doświadczeniem w branży optoelektronicznej. Ekspert w realizacji projektów badawczych na zlecenie przemysłu, np. takich jak opracowywanie barwników do ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji, które zostały opatentowane i wdrożone wraz z wiodącym graczem branżowym. W przeszłości realizował takie projekty dla m.in.: Chemirol, Sapec Agro Business, Ascenza Agro, Ciech Agro.

Krzysztof Czaplicki

Krzysztof Czaplicki

Dyrektor ds. Operacyjnych

Doświadczony przedsiębiorca i zarządzający funduszami o charakterze Seed i VC. Od 2009 r. Partner funduszu Seed Capital – inwestującego w nowe technologie. Posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte w trakcie pracy dla Grupy Banku Światowego. Ekspert w zakresie oceny wartości niematerialnych w spółkach.

Mateusz Nowak

Mateusz Nowak

Dyrektor Rozwoju Biznesu

Menedżer doświadczeniem w realizacji blisko 100 projektów w zakresie tworzenia i implementacji strategii, procesów M&A i Due Diligence – ex-PwC, ex-zarządzający funduszem VC, współzałożyciel MIT Enterprise Forum Poland.

Zespół

Alicja Zielińska

Alicja Zielińska

Starsza specjalistka ds. B+R

Doświadczona w chemii organicznej, specjalistka w dziedzinie aplikacji TADF, specjalizująca się w metodach naparowywania termicznego i druku atramentowego do nanoszenia materiałów elektroluminescencyjnych.

Piotr Trzaska

Piotr Trzaska

Koordynator B+R

Specjalista w dziedzinie TADF i metod kwantowo-chemicznych (DFT) do prognozowania właściwości cząsteczek. Posiada bogate doświadczenie w syntezie organicznej oraz liczne publikacje naukowe z dziedzin chemii organicznej i optoelektroniki.

Kinga Mylkie

Kinga Mylkie

Specjalistka ds. B+R

Doświadczona w syntezie organicznej, specjalistka w obszarze dendrymerów, oligomerów i polimerów.

Doradcy

Sri Peruvemba

Doradca zarządu – rynkowy lider opinii

Sri Peruvemba jest dyrektorem generalnym firmy Marketer International Inc. w Kalifornii. Wcześniej był dyrektorem ds. marketingu w E-Ink Holdings, gdzie odegrał znaczącą rolę w przekształceniu startupu w globalną firmę o wartości ponad 1 mld dolarów.

Michał Chabowski

Doradca Zarządu ds. Corporate Finance i Investor Relations

Członek Zarządu i partner Rubicon Partners (dwa fundusze VC oraz butik doradczy M&A) gdzie od 2013 roku zajmuje się projektami pozyskiwania finansowania oraz aktywnym budowaniem wartości inwestycji start-up’owych w modelu “inwestuj i buduj”. Historyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w funduszach VC oraz firmach doradczych.

Jang Hyuk Kwon

Doradca zarządu – techniczny lider opinii

Profesor na Uniwersytecie Kyung Hee, zastępca dyrektora zarządzającego Koreańskiego Stowarzyszenia Optoelektroniki. Kluczowy lider opinii w branży wyświetlaczy z ponad 100 publikacjami i 50 patentami. Wcześniej główny badacz w firmie Samsung SDI. Nadzoruje testy emiterów Noctiluca w koreańskim laboratorium.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2024 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe | Ogólne Warunki Umowy i Informacje dla Klientów | Polityka prywatności

Made with passion by Panda Marketing