EMITERY

Noctiluca projektuje i produkuje emitery OLED – związki chemiczne, które emitują światło po aplikacji ładunku elektrycznego.

Ten komponent jest kluczową częścią każdego wyświetlacza OLED i określa jego parametry, takie jak kolor, kontrast czy trwałość. Obecnie topowe telewizory zawierają wyświetlacze OLED, najnowsze smartfony iPhone®, Samsung® i Xiaomi® mają wyświetlacze OLED, przy czym praktycznie większość innowacyjnych produktów w technologii wyświetlania zmierza w kierunku technologii OLED. Wyświetlacz OLED (Organic Light Emitting Diode) jest zbudowany z wielu cienkich warstw materiałów organicznych. Jedną i być może najważniejszą z tych warstw to warstwa emisyjna, w której przekształca się energię elektryczną w światło widzialne. Emiter i reszta materiałów organicznych tworzą razem tzw. subpiksel, czyli podstawowy element konstrukcyjny wyświetlacza OLED.

Istnieją dwa sposoby wytwarzania tych warstw – technologią napylania PVD (Physical Vapor Deposition) i technologią druku IJP (Ink-Jet Printing). Chociaż PVD jest metodą stosowaną na skalę masową i większość wyświetlaczy OLED jest obecnie produkowana tą metodą, to wymaga ona dużych inwestycji w środki trwałe, co stanowi naturalną barierę wejścia na rynek. Technologia druku jest natomiast technologią nowej generacji w procesie produkcyjnym OLED, ponieważ umożliwia o wiele bardziej wydajne i ekonomiczne wykorzystanie materiału i może w dużym stopniu przyczynić się do obniżeniu kosztów produkcji OLED.

Noctiluca projektuje i produkuje emitery OLED. Pracujemy nad komercyjnym wdrożeniem nowej (trzeciej i czwartej) generacji emiterów OLED przeznaczonych do zastosowań w technologii PVD i IJP.

Wielkość globalnego rynku OLED została oszacowana na 36,71 mld USD w 2020 r.

W przeciwieństwie do wielu producentów materiałów OLED, Noctiluca nie planuje rozwijać się w modelu bez mocy produkcyjnych (ang. fabless).

Model „bezfabryczny” ogranicza możliwość obsługi rynku średniego i małych graczy, ograniczając tym samym możliwość przybliżenia platformy emiterów Noctiluca do rynku. Zamiast tego, Noctiluca planuje dysponować możliwościami produkcyjnymi, które pozwolą na przyspieszenie procesu rozwoju emiterów, jak i umożliwią szybsze ich dostosowanie do wymagań poszczególnych klientów, w rezultacie czego doprowadzi to do szybszej komercjalizacji naszej technologii.

DLACZEGO BĘDZIEMY NAJLEPSI

Jesteśmy pionierami w dziedzinie materiałów emisyjnych OLED.

1. Pionier technologii druku (IJP)

Noctiluca jest jednym z trzech wiodących globalnych graczy, którzy pracują nad niebieskimi emiterami nowej generacji i podejmują istotne kroki w celu wprowadzenia tej innowacji, na czym skorzysta cała branża OLED.

2. Szybki rozwój

Nasze własne materiały wymagają tylko 2-3 etapów syntezy. Ponieważ są one dość łatwe zarówno do wytworzenia, jak i dostosowania do potrzeb danego klienta, czyni to z nas partnera pierwszego wyboru dla tych producentów OLED, którzy poszukują nie tylko produktu wysokiej jakości, ale także odpowiedzialnego partnera w rozwoju technologii, który może zoptymalizować działanie nie tylko emiterów, ale także innych materiałów OLED – np. hostów w urządzeniach OLED naszego partnera.

 

3. Lider w dziedzinie PVD

Podczas gdy materiały TADF wykorzystywane w technologii napylania (PVD) osiągają parametry wymagane przez przemysł, który zamierza zastąpić fosforescencję (materiały OLED drugiej generacji), materiały TADF do technologii druku (IJP) posiadały wciąż braki jakościowe. Materiały Noctiluca wypełniają tę lukę – nasze materiały do technologii druku wykazują ten sam poziom dojrzałości, co te dostępne na rynku do naparowywania termicznego (PVD).

4. Kompleksowa oferta

Noctiluca oferuje emitery w całej palecie kolorów, począwszy od żółtego, przez zielony, do niebieskiego, wraz z czerwonym, który jest w intensywnym procesie badawczo-rozwojowym – jesteśmy kompleksowym dostawcą OLED-ów IJP.

Z punktu widzenia Klienta:

Klient uzyskuje dostęp do materiałów IJP, które mają taką samą lub lepszą wydajność niż materiały TADF dla PVD

Klient uzyskuje dostęp do palety kolorów R(*)GBY z rodziny pojedynczych emiterów, co przekłada się na łatwiejsze dostosowanie do stosu OLED

(*) Czerwony jest obecnie w trakcie prac badawczych

2-3 etapowa synteza przekłada się na szybkość dopasowania parametrów do stacka OLED Klienta.

Klient zyskuje dostęp do jednego producenta, który może dostarczyć zarówno emitery, jak i inne materiały OLED, np. hosty, dopanty.

KAMIENIE MILOWE

Noctiluca jest wiodącym graczem jeśli chodzi o jakość i właściwości swoich związków.

Chociaż emitery Noctiluca do zastosowań IJP trafiły już na rynek, wciąż staramy się udoskonalać naszą platformę emiterów TADF. Nieustannie udoskonalamy naszą trzecią i czwartą generację emiterów TADF i z dumą publikujemy nasze wyniki światu – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt. Wiemy, że jedynym gwarantem sukcesu jest nieustanne rozwijanie naszych produktów.

Patenty

Firma chroni swoją własność intelektualną m.in. poprzez dokonywanie międzynarodowych zgłoszeń patentowych (w tym obejmujących rodziny związków TADF). Rosnące portfolio patentowe Noctiluki stanowi kluczowe aktywa w długoterminowym tworzeniu wartości Spółki.

Komercjalizacja

Nawiązanie współpracy z europejskim producentem paneli OLED do zastosowań marketingowych/opakowaniowych – firmą INURU, która zleciła Nam przygotowanie zielonego emitera TADF. Współpraca ta ma zaowocować sprzedażą komercyjną o rocznym przychodzie około 1 mln euro.

Weryfikacja możliwości

Nasze umiejętności w zakresie syntezy zostały zweryfikowane przez firmę OSSILA, dla której zespół Noctiluca zsyntetyzował 14 związków i emiterów związanych z technologią TADF, co przyniosło firmie bieżące przychody.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2024 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe | Ogólne Warunki Umowy i Informacje dla Klientów | Polityka prywatności

Made with passion by Panda Marketing