Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego wchodzi pięciu członków.

  • Rada Nadzorcza Noctiluca S.A.
Imię i nazwiskoFunkcjaTermin upływu kadencji
Andrzej WolanCzłonek Rady Nadzorczej18.08.2024 r.
Marek KotelnickiCzłonek Rady Nadzorczej18.08.2024 r.
Michał OlszackiCzłonek Rady Nadzorczej18.08.2024 r.
Wojciech RatymirskiCzłonek Rady Nadzorczej18.08.2024 r.
Paweł BochniarzCzłonek Rady Nadzorczej18.08.2024 r.

Źródło: Emitent

Dr Andrzej Wolan

Doktor nauk chemicznych, autor ponad 25 publikacji naukowych i blisko 10 zgłoszeń patentowych w obszarze chemii organicznej, współzałożyciel i główny pomysłodawca firmy technologicznej Fresh Inset S.A., wprowadzającej światową innowację w obszarze agrochemii oraz współpomysłodawca firmy Synthex Technologies Sp. z o.o..

W obszarze nauki – specjalista w dziedzinie chemii organicznej, ekspert w zakresie syntezy aktywnych substancji farmaceutycznych i agrochemicznych. Dr Andrzej Wolan to doświadczony naukowiec o wieloletnim stażu w obszarze chemii organicznej. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem patentu USA dotyczącego produktów opartych o 1-MCP. Jego doświadczenie naukowe związane jest w dużej części z chemią cyklopropanów i cyklopropenów, którą rozwijał w latach 2006-2008 na stażu post-doktorskim w centrum badawczym CNRS, ICSN Gif sur Yvette, we Francji.

Dr Andrzej Wolan w ramach swojej pracy zawodowej poza uczelnią posiada również ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług komercyjnych syntezy związków chemicznych dla wiodących firm z sektora chemicznego i agrochemicznego oraz farmaceutycznego (m.in. realizacje zleceń dla takich podmiotów jak Adamed, Polpharma, Chemirol czy Synthos), a także z sektora energii odnawialnej (opracowanie oraz wdrożenie autorskiej technologii w obszarze ogniw fotowoltaicznych).

Pan Andrzej Wolan jest założycielem technologicznej spółki chemicznej Synthex Technologies sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta. Pełni również funkcję Prezesa zarządu Synthex Technologies sp. z o.o. oraz jest jej wspólnikiem.

Marek Kotelnicki

 Aktywny prywatny inwestor skupiający się na projektach fotonicznych i deep tech. Udziałowiec i członek zarządu w międzynarodowych firmach technologicznych. Członek Jury, mentor oraz speaker w międzynarodowych wydarzeniach technologicznych organizowanych przez takie organizacje jak MIT Innovators under 35, European Photonics Venture Forum, TechTour & TechTour Photonics, AdMaCom| INAM, Podim, European Photonics Industry Consortium (EPIC). 

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z projektami naukowymi z całego świata. Doradzał setkom firm technologicznych z ponad 40 krajów w zakresie komercjalizacji technologii, pozyskiwania kapitału i rozwoju biznesu. Absolwent studiów dwustopniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Zarządzanie) oraz stypendysta Ryukoku University w Japonii (absolwent Studiów Japońsko-Azjatyckich – JAS). 

W 2012 roku współzałożyciel spółki Internest, agencji kreatywnej i doradczej dla sektora zaawansowanych technologii. W 2016 roku współzałożyciel Fundacji Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT), która zorganizowała globalną kampanię „Bringing Tech&Science Closer to People” zorganizowanej pod oficjalnym patronatem UNESCO – z zasięgiem ponad 88 milionów osób i 137 krajów, było to pierwsze i największe wydarzenie cyfrowe promujące projekty naukowo – technologiczne. W 2015 i 2016 roku oceniał i rekomendował technologie na potrzeby telewizyjnego serialu dokumentalnego („Wynalazcy przyszłości”) zrealizowanego dla Canal+ Discovery o polskich startupach, naukowcach i innowatorach. 

Od 2018 roku Partner Zarządzający i Członek Zarządu w VIGO WE Innovation Sp. z o.o. (VIGO Ventures), wehikułu współpracującego z VIGO System oraz Warsaw Equity Group, skupiającego się na inwestycjach w firmy wczesnego etapu z obszaru fotoniki z całej Europy. 

Michał Olszacki

Co-founder i CEO funduszy VC PIBIR (Polski Instytut Badań i Rozwoju) I i II, ekspert w dziedzinie mikrosystemów, elektroniki i technologii krzemowych. Posiada doktorat na Institute National des Sciences Appliquees de Toulouse. Ekspert w komercjalizacji nauki.

W latach 2005-2011 pełnił funkcję inżyniera projektów w Laboratoire d’Analyses et d’Architecture des Systemes du CNRS. Od 2011 r. do 2016 r. kierownik projektów i pracownik naukowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Od 2013 r. związany z Polskim Instytutem Badań i Rozwoju – najpierw jako Ekspert ds. Technologii (2013), następnie Prezes Zarządu (od 2014) odpowiedzialny za opracowywanie ocen technologicznych oraz strategii komercjalizacji projektów technologicznych, jak również opracowywanie strategii IP oraz raportów rynkowych.

Od 2014 r. jako Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju S.A. SKA zarządza wehikułem inwestycyjnym w ramach programu pilotażowego Bridge Alfa we współpracy z Giza Polish Ventures.

Od 2016 r. pełni analogiczną funkcję w Polskim Instytucie Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Wojciech Ratymirski

Partner Zarządzający ASI Valuetech Seed. 

Od 2001 roku związany zawodowo z rachunkowością, kontrolingiem i finansami korporacyjnymi. Wieloletnie w doświadczenie w obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstw, rozliczeniach inwestycji i kontrolingu zdobył m.in. jako dyrektor finansowy w tym w spółkach notowanych na GPW oraz prowadząc działalności consultingową i doradczą.

W toku kariery zawodowej wielokrotnie brał udział w transakcjach kapitałowych, zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej. Doradzał w transakcjach M&A, restrukturyzacjach i przeprowadzał badania due diligence na potrzeby przejęć i fuzji. Na zlecenie inwestorów prywatnych przeprowadził z sukcesem kilka procesów wejść i wyjść z inwestycji, osiągając wysokie stopy zwrotu dla inwestorów. Z wykształcenia prawnik i politolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwent studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola finansowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Paweł Bochniarz

CEO w ValueTech Seed Fund – funduszu zalążkowego inwestującego w startupy zajmujące się zaawansowanymi technologiami oraz Przewodniczący MIT Enterprise Forum CEE – jednego z największych programów akceleracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej skoncentrowanego na start-upach deep tech. Posiada doświadczenie i kompetencje szczególnie w następujących obszarach:

Inwestycje wysokiego ryzyka (Venture Capital) – współtworzenie i prowadzenie funduszu Venture Capital pod nazwą ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. s.k. W ramach Funduszu – realizacja inwestycji w portfel kilkunastu spółek technologicznych, w tym Noctiluca SA. Fundusz jest członkiem Izby Gospodarczej Funduszy Venture Capital w Polsce.

Zarządzanie innowacjami – stworzenie koncepcji oraz wdrożenie programu innowacji w ramach PwC Polska, łącznie z przygotowaniem platformy technologicznej do zarządzania pomysłami, przygotowanie rozwiązań motywacyjnych oraz wspierających rozwój innowacji. Program ma charakter pilotażowy i docelowo będzie wdrażany w całym regionie Europy Wschodniej i Środkowej.

Zarządzanie marketingiem i rozwojem biznesu – 4 letni staż jako dyrektor marketingu, komunikacji i rozwoju w globalnej firmie doradczej, odpowiedzialność za Polskę i kraje bałtyckie.

Komercjalizacja technologii – doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur oceny potencjału komercyjnego technologii, zweryfikowane przy analizie blisko 200 technologii zleconej przez NCBR, członek międzynarodowych stowarzyszeń profesjonalistów transferu technologii – AUTM, ASTP Proton, Chairman MIT Enterprise Forum CEE.

Nadzór właścicielski – wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, w tym notowanych na giełdzie.

Przebieg kariery zawodowej:

  • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – Członek Zarządu (od 07.2015 do chwili obecnej; do 2018 r. Prezes Zarządu)
  • ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. sp.k. – Prezes Zarządu (od 02.2017 do chwili obecnej)
  • PwC Polska Sp. z o.o. – Dyrektor w Zespole Doradztwa ds. Innowacji (06.2014-02.2016)
  • PwC Polska Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu (06.2010-06.2015)
  • IDEA! Management Consulting Sp z o.o. – Prezes Zarządu (11.1995-06.2010)
  • Take it Doradztwo Personalne Sp z o.o. – Prezes Zarządu (06.1993-11.1995).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2023 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe

Made with passion by Panda Marketing