Walne zgromadzenie

2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 23 maja 2024

Projekty uchwał na ZWZ Spółki na dzień 23 maja 2024

Formularz do głosowania 23 maja 2024

Liczba akcji

Raport bieżący nr 8/2024

Raport Roczny 2023

Sprawozdanie finansowe 2023

Sprawozdanie Zarządu Spółki 2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023


Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 15 lutego 2024

Dotychczasowa treść Statutu Spółki

Nowa treść Statutu Spółki

Projekty uchwał na NWZ Spółki na dzień 15 lutego 2024

Formularz do głosowania 15 lutego 2024

Liczba akcji

Raport bieżący nr 4/2024

2022

Adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

inwestorzy@noctiluca.eu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2024 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe | Ogólne Warunki Umowy i Informacje dla Klientów | Polityka prywatności

Made with passion by Panda Marketing