Zarząd

W skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego wchodzi dwóch członków.

Imię i nazwiskoFunkcjaTermin upływu kadencji
Mariusz BosiakPrezes Zarządu5 grudnia 2024 r.
Krzysztof CzaplickiCzłonek Zarządu5 grudnia 2024 r.

Dr Mariusz Bosiak

Doktor nauk chemicznych w dziedzinie chemii z 15-telnim doświadczeniem w branży optoelektronicznej. Specjalista w dziedzinie syntezy półprzewodników organicznych wykazujących fluorescencję. Liczne prace naukowe poświęcone organicznym związkom fluorescencyjnym. Autor dwóch patentów w Urzędzie Patentowym RP, współautor 10 publikacji naukowych z zakresu chemii organicznej.  Tematyka habilitacyjna to pochodne benzofuranu do zastosowań w optoelektronice – diodach elektroluminescencyjnych i w ogniwach słonecznych trzeciej generacji.

Historycznie założyciel Synthex Technologies sp. z o.o. Ekspert w realizacji projektów badawczych na zlecenie przemysłu, np. takich jak opracowywanie barwników do ogniw słonecznych trzeciej generacji, które zostały opatentowane i wdrożone wraz z wiodącym graczem branżowym.

Uzyskał stopień doktora chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej.

W przeszłości realizował projekty dla liderów sektora agrochemicznego, farmaceutycznego i odnawialnych źródeł energii: Chemirol, Sapec Agro Business, Ascenza Agro, Ciech Agro, Polpharma, OncoArendi, Adamed, Hasco-Lek, Celon Pharma, ML System.  

Krzysztof Czaplicki

Doświadczony menedżer z sukcesami w biznesie. W ciągu całej kariery zawodowej uczestniczył w wielu inicjatywach startupowych, zdobywając doświadczenie z obszaru inwestycyjnego, przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej.

Absolwent Kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Podyplomowego Studium Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych UE w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi o charakterze Seed i Venture Capital. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, m.in. w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy, budowaniu wartości, planowaniu i usprawnianiu procesów oraz projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesowych.

Doświadczenie zdobywał w firmach doradczych i instytucjach finansowych, takich jak Grupa Banku Światowego (WB, IFC, MIGA), PKPP Lewiatan oraz PAIiIZ. Doradzał również Krajowej Izbie Gospodarczej w obszarze związanym z rozwojem rynku kapitałowego etapu: Business Angels, Seed Capital, Venture Capital. W przeszłości Partner funduszu Seed Capital inwestującego w nowe technologie oraz silnie działającego w obszarze komercjalizacji wyników prac naukowych, współpracy nauki z biznesem oraz akceleracji nowych technologii. Z racji pełnionych obowiązków w funduszu Seed Capital był również członkiem Rad Nadzorczych kilkunastu spółek z branż e-medycyna, biotechnologia oraz genetyka. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń biznesowych ukierunkowanych na rynek startupów i budowanie wzrostu wartości firm technologicznych w tym realizowanych m.in. przez Angel Capital Association (USA), Meta Group (Włochy) oraz London Business Angels (Wielka Brytania).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2024 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe | Ogólne Warunki Umowy i Informacje dla Klientów | Polityka prywatności

Made with passion by Panda Marketing